มีชื่อใครบ้าง! ขนส่งฯ เตรียมเปิดประมูลเลขทะเบียนสวยใส่ชื่อตัวเองได้ เริ่มต้น 500,000 บาท

กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งที่ 3 สำหรับรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน จัดประมูลขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีราคาประมูลเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 บาท ไปจนถึงเริ่มต้น 1,500,000 บาท ขึ้นอยู่กับหมายเลขที่นำมาประมูล สามารถเข้าร่วมประมูลได้ทั้งแบบออนไลน์และที่สำนักงานขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ (สามารถระบุชื่อบนแผ่นป้ายทะเบียนได้) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือทางวาจาด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก